Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: dr. Fekete Andrea egyéni vállalkozó
Cím: 1137 Budapest, Szent István krt. 6. III. 11/a

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A Fogyasztó(k) neve:

A Fogyasztó(k) címe:

A Fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

A nyilatkozat minta itt tölthető le.